วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จังหวัดจันทบุรี สรุปผลการพิจารณาร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว พร้อมเตรียมยกระดับร้านอาหารในจันทบุรี รองรับการเป็นเจ้าภาพงานเทศกาล นานาชาติ พลอย และอัญมณีเครื่องประดับ

จังหวัดจันทบุรี สรุปผลการพิจารณาร้านอาหารหนูณิชย์ติดดาว พร้อมเตรียมยกระดับร้านอาหารในจันทบุรี รองรับการเป็นเจ้าภาพงานเทศกาล นานาชาติ พลอย และอัญมณีเครื่องประดับวันนี้ ( 30 ส.ค.62 ) ที่ห้องประชุมสื่อสาร ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหาร หนูณิชย์ติดดาว จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ที่มีร้านเสนอตัวเข้าร่วมโครงการ หนูณิชย์เกรด A รวม 5 ร้าน ที่ประชุมคณะกรรมการสรุปผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 2 ร้านค้า ส่วนที่เหลือคณะกรรมการได้แนะนำข้อสังเกตตามเกณฑ์การประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป ซึ่งร้านที่เสนอตัวผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้านอาหาร หนูณิชย์ติดดาว ในปีนี้ได้แก่ เรือนจันท์ครัวไทย และ ร้านก๋วยเตี๋ยวป้ามาลี ต.หนองบัว อย่างไรก็ตามในโอกาสที่ จังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เทศกาล นานาชาติ พลอย และ อัญมณีเครื่องประดับระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 รวมทั้งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เสนอแนวคิดในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกป้ายรับรองร้านอาหาร Clean Food Good Taste และ หนูณิชย์ติดดาว เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดโดยจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานสาธารณะสุข สำนักงานพาณิชย์ และหน่วยงาน รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหาร ร้านค้า เพื่อรับรองคุณภาพอาหารสะอาด ปลอดภัย ราคายุติธรรม ซึ่งร้านอาหารที่ผ่านการประเมินจะได้รับป้ายรับรอง Clean Food Good Taste และ หนูณิชย์ติดดาว เป็นสัญลักษณ์ยืนยันคุณภาพจากจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น