วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่ ในระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2562 รวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้ที่สำคัญ อาทิ การแนะนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., การสาธิต CPR และวิธีการช่วยเหลือชีวิตแบบง่าย ๆ, การบริการทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ หรือให้ความรู้ทางสุขภาพ, จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน, การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดย ประชาชนซึ่งเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาด เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.นายสถาพร สุขโข นายอำเภอเกาะคา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเกาะคา, จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเกาะคา จำนวน 208 คน ร่วมการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นจิตอาสาใหม่ ในระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2562 รวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้ที่สำคัญ อาทิ การแนะนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., การสาธิต CPR และวิธีการช่วยเหลือชีวิตแบบง่าย ๆ, การบริการทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ หรือให้ความรู้ทางสุขภาพ, จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน, การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดย ประชาชนซึ่งเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้รับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาด เรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น